ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizin gizliliğini koruma konusundaki hassasiyetimiz çerçevesinde, size 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgi sunmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, Hiber Bilişim tarafından veri sorumlusu olarak işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni, siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin nasıl işlendiğine ve korunduğuna ilişkin detayları içermektedir.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz (ad-soyadı, iletişim bilgileri, işlem güvenliği ve görüntü kaydı verileri), ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ile fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda, güvenlik kameraları, kurumsal iletişim hesapları, cihazlar ve kablosuz ağ bağlantısı gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

3. Hukuki Sebepler ve İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel verileriniz, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak işlenmektedir.

KVKK'nın "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinize dair taleplerinizi ve başvurularınızı şirketimize iletebilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve haklarınızı kullanmak için lütfen internet sitemizde yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikamızı" ziyaret ediniz.

4. Veri Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, gerektiğinde Şirketimizin grup şirketleri, iştirak ve bağlı ortaklıkları ile akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hizmet aldığı kuruluşlar (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb.) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusundaki taahhüdümüzü sürdürmekteyiz. Daha fazla bilgi almak veya sorularınızı iletmek için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Ünal Kurtgöz|Developer Hiber Bilişim  +90(322) 911 0320